TEDE-PORT

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması sağlanmıştır. 01.07.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Engelli sigortalı çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 14857 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,

Primlerin ödenmesi,

Detaylı bilgi için tıklayın

http://destekal.gov.tr/#/destek/8