TEDE-PORT

Yatırım Teşvik Sistemi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

  • KDV İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
  • Yatırım Yeri Tahsisi
  • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURLARI

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

var

var

var

var

var

var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

var

var

var

var

var

var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

OSB ve EB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB ve EB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB ve EB Dışı

2 yıl

3 yıl

5yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB ve EB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

var

var

var

var

var

var

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

-

-

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

-

-

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, ilçelerde yapılacak yatırımlar

EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

Konuyla ilgili güncel veriler için tıklayın

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu