TEDE-PORT

Yatırım Teşvik Sistemi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu

(E-tuys-Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi)

Yatırım Teşvik Belgeleri Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığa yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlık tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Yetkilendirme talebinin Bakanlık tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

E-TUYS ÜZERİNDEN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN İZLENECEK YOL ŞU ŞEKLİDEDİR;

  • Yetkilendirme

Kullanıcı yetkilendirmesi başvuru evraklarının (Dilekçe, Taahhütname ve Yetkilendirme Formu ile İmza Sirküleri) Firmanın KEP adresi üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs.01.kep. tr KEP adresine iletilir

  • Yetkilendirme teyit e-postası

Kullanıcının başvuru evrakında yer alan e-posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair teyit e-postası ulaşması

  • Kullanıcının Yatırımcı Bilgilerinin Güncellenmesi

Yetkilendirilen kullanıcının yatırımcı bilgilerini E-TUYS üzerinden “Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek güncellemesi ve Bakanlık onayına sunması

  • Yatırımcı Bilgilerinin Onaylanması

Bakanlıkça yatırımcı bilgilerinde yapılan güncellemenin onaylanması

  • E-TUYS üzerinden Teşvik Belgesi Müracaatı

Yeni teşvik belgesi müracaatının yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden “Teşvik Belgesi Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulması

Konuyla ilgili güncel veriler için tıklayın

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu