TEDE-PORT

4B ESNAF VE TARIM 5 PUAN İNDİRİMİ

4B ESNAF VE TARIM 5 PUAN İNDİRİMİ

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Sosyal Güvenlik Kurumuna kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

http://destekal.gov.tr/#/destek/18