TEDE-PORT

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEĞİ(DÖVİZ-BİLİŞİM-FİLM-SAĞLIK-İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI)

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEĞİ(DÖVİZ-BİLİŞİM-FİLM-SAĞLIK-İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI)

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Desteğin amacı; Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

 1. A) Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları
 • Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen; Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat  ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,
 • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.
 1. B) Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları
 • Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.
 • Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;
 • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
 • Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı ödenir.
 • Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından;

Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde  düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,

 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.
 • Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.
 1. C) Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları
 • Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.
 • Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir. Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan en fazla beş ülke/ülke grubu için yararlandırılır.
 • Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanır.
 • Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.
 • Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
 • Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.
  • Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
  • Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları desteklenir.
  • Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.
  • Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir.
  • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.
  • Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir.
  • Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.

   

  1. D) Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları
  • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
  • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,
  • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,
  • İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin;
  İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları,  Yol ve 
  • konaklama dâhil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Dolar desteklenir.
  • İşbirliği kuruluşlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamında desteklenebilmesini teminen proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.
  • Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) 2 (iki) kişinin yol ve konaklama giderleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.
  • Yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenir
  • İşbirliği kuruluşları proje bazında en fazla 3 (üç) yıl deste Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

   E) İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı

  • İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
  • Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.
  • İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve 10 (on) adet alım heyeti programına yönelik desteklerden faydalandırılabilir.
  • İşbirliği kuruluşlarının ticaret veya alım heyeti desteğinden yararlandırılabilmesi için program başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir.
  • İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; 
   • İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları,
   • Yol ve konaklama dâhil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları desteklenir.
   • İşbirliği kuruluşlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamında desteklenebilmesini teminen proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.
   • İşbirliği kuruluşu yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) 2 (iki) kişinin yol ve konaklama giderleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.
   • Yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenir.
   • İşbirliği kuruluşları bu madde kapsamında proje bazında en fazla 3 (üç) yıl desteklenir.
   • İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen;
   • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dâhil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dâhil) ilişkin giderleri, % 70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
   • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
   • Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve vergi/resim/harç dâhil) %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
   • Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 70 oranında ve program başına en fazla 100.000 ABD Doları,
   • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları karşılanır.
    • TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler %70 oranında ve yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.
    • Yıllık en fazla beşer adet etkinlik desteklenir.
    • TİM ve Birlikler tarafından bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yıllık en fazla 5 (beş) yarışma/etkinlik desteklenebilir.
    1. F) Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı
    • Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.
    • İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında;
    • Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları,  İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları desteklenir.
    • İşbirliği Kuruluşları ve Organizatörlerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için etkinliğin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir.

     DETAYLI BİLGİ İÇİN

    Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

    https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri