TEDE-PORT

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEĞİ (KOOP-DES)

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEĞİ (KOOP-DES)

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında öncelikle ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aşağıda yer alan konular desteklenecektir:

  1. a) Kooperatiflerin faaliyet konularına göre makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları,
  2. b) Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
  3. c) Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,

ç) (a) ve/veya (b) bentlerine göre hibe desteği verilecek kooperatiflerin projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,

  1. d) Kooperatiflerin faaliyet konularına yönelik Kılavuzda belirlenecek diğer mal ve hizmet alımlarına destek verilir.
  • Kooperatiflerin ihtiyaçları ve faaliyet konuları gözetilerek Program kapsamında hibe desteği verilecek proje konularına ilişkin esaslara Kılavuzda yer verilir.
  • Kooperatiflerin projelerine verilecek hibe desteği tutarı; kooperatiflerin mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını, hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için toplam 60.000 TL’yi, geçemez.
  • Mal ve hizmet alımlarında hibe oranı öncelikli yörelerde % 75, diğer bölgelerde % 50i ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ının kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’tir. Nitelikli personel istihdamında hibe oranı % 100 olup, süresi en fazla bir yıldır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri