TEDE-PORT

İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ (GEÇİCİ İŞGÜCÜ DESTEĞİ)

İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ (GEÇİCİ İŞGÜCÜ DESTEĞİ)

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi kapsamında; SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin çalıştırılmaktayken 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde işini kaybeden vatandaşlarımızın son ayrıldıkları işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştıkları işyerine istihdam edilmek üzere yaptıkları başvuruların reddedilmesi durumunda bu kişilerin hanesine 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında uygulanan fesih yasağının bitimine kadar günlük 34,34 TL tutarında geçici işgücü desteği sağlanacaktır.

Desteğin Şartları

Başvuru sahibinin;

 1. a) Başvuru yaptığı tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,
 3. c) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

 1. d) Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 01/12/2020 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması,
 2. e) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması,
 3. f) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde işveren tarafından başvurularının reddedilmiş olması ve Kuruma e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları,

şartlarını taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan başvuranların hanesinde yaşayanların destek sağlanan ayda;

 1. a) Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık almamaları,
 2. b) Kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden, iş kaybı tazminatından, yarım çalışma ödeneğinden veya ücret garanti fonundan faydalanmamaları,
 3. c) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen aktif işgücü kurs veya programlarından faydalanmıyor olmaları,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

 1. d) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan olmamaları,
 2. e) Düzenli sosyal yardımlardan/aylıklardan faydalanmıyor olmaları,
 3. f) SYDV’ler tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında acil durum hali çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde uygun olarak belirlenmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Geçici işgücü desteğinden yararlanılabilmesi yukarda belirtilen şartları taşıyanların e-Devlet sistemi üzerinde bulunan “Geçici İşgücü Desteği Başvurusu” hizmeti aracılığıyla başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruların tarihleri 2/12/2020 - 31/12/2020 şeklindedir.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Ödeme Süreci

İlk destek sağlanacak ay Aralık ayıdır. Başvurular sona erdikten sonra yukarda belirtilen hak kazanma koşullarına ilişkin gerekli incelemeler yapılacak ve takip eden ayın sonundan itibaren ödemeler, kişinin başvuru anında belirtmiş olduğu kendisine ait IBAN’a havale veya EFT yapılarak, IBAN’ı yanlış olanlar veya IBAN bildirmeyenler için ise T.C. Kimlik numarası ile PTT’ye aktarılacaktır.

Destek Tutarı ve Süresi

Destek tutarı aylık 1.030,20 TL olup bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar kişilere ödenecektir.

İlgili Kanun maddesi 01/12/2020’de yürürlüğe girmiş olup destek uygulaması bu aydan itibaren başlamıştır. Destek 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere sağlanacaktır.