TEDE-PORT

İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Program ile KOBİ’lerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikte işbirlikleri tesis etmeleri amaçlanmaktadır.

Desteklenen alanlar:

  1. a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  4. d) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  5. e) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri,
  6. f) Bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleridir.

Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar, işletici kuruluş modeli veya proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilir.

Program kapsamında asgari ortak sayısı bir araya gelen işletmelerin teknoloji düzeyine bağlıdır. Teknoloji düzeyine bakılmaksızın büyük işletme ile işbirliği yapılırsa 1 KOBİ, orta-ileri teknoloji alanında işbirliği yapılırsa en az 3 KOBİ, ileri teknoloji alanında işbirliği yapılırsa en az 2 KOBİ’nin bir araya gelmesi gerekmektedir.

İşletici kuruluş modelinde proje ortaklarının katılımıyla ayrı bir limited veya anonim şirket kurulması gerekir. Ortaklardan birinin hisse oranı %50’yi geçemez. Büyük işletmeler ile işbirliği yapılması halinde büyük işletmenin hisse oranı %25’ten az olmalıdır. Proje ortaklığı modelinde ayrı bir şirket kurulmaz.

Program kapsamında personel, makine-teçhizat ve kalıp, ham madde ve malzeme, yazılım, hizmet alımı ve uygun görülen diğer giderler desteklenmektedir. Personel desteği hariç destek oranı % 60’tır. Desteğin % 70’i geri ödemeli, % 30’u ise geri ödemesiz şeklinde verilmektedir. Satın alınacak makine/teçhizatın ve yazılımın yerli malı belgesi olması durumunda, geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilmektedir.

Destek miktarı, işletici kuruluş modelinde geri ödemesiz 1.500.000 TL, geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Destek miktarı proje ortaklığı modelinde teknoloji düzeyine bağlı olarak değişmekle birlikte işletme başına geri ödemesiz 225.000 TL ile 600.000 TL ve geri ödemeli 525.000 ile 1.4000.000 TL arasında değişmektedir. Proje başına verilebilecek üst limit ise öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek yatırımlar için geri ödemesiz 3.000.000 TL ve geri ödemeli 7.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir. Diğer teknoloji grubunda ise geri ödemesiz üst limiti 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Proje süresi 12-36 ay arasında olmalıdır. Proje ile ilgili malzeme ve hammadde desteği, KOSGEB desteğinin %5’ini aşamaz.