TEDE-PORT

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • Destek programının süresi 2 yıl olup; işletme, programın tamamlandığı tarihten itibaren başvurması halinde 1 defaya mahsus olarak destek programına tekrar başvuru yapabilir.
 • Destekleme oranı, artırıcı yönde aksi hüküm bulununcaya kadar asgari % 60 oranında ve geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.
 • Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 250 TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 150 TL/m², IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda 1.000 TL/m², diğer savunma sanayi fuarları ile havacılık ve uzay konusundaki fuarlarda 500 TL/m², program süresince en fazla 4 fuar ve toplamda 50.000 TL destek sağlanmaktadır. İşletme başına en fazla 50 m² alan desteklenmektedir.
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri; gezi başına gidilen ülkeye göre 5.000 TL veya 10.000 TL arasında, toplamda en fazla 30.000 TL olarak desteklenmektedir. Gezi programına KOSGEB’e kaydı güncel olan en az 10 işletmenin katılması gerekir, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen iş gezisi programları, bir defaya mahsus Yurt Dışı İş

Gezisi Desteğine ilişkin destek üst limitleri dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Tam zamanlı olarak işletmede yeni istihdam edilecek en az 2 yıllık üniversite mezunu, en fazla 4 personele asgari net ücretin 30’a bölünmesiyle elde edilen günlük limitlerin mevzuatta mezuniyet durumuna göre tanımlı katsayılarla çarpılması suretiyle hesaplanan günlük değer üzerinden ödeme yapılmaktadır. Desteğin üst limiti 50.000 TL’dir. Nitelikli elemanın yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması şartlarından en az birini sağlaması halinde destek oranına % 20 ilave edilmektedir.
 • Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarım başına en fazla 2.000 TL, tasarımlar tescil belgesi alımıyla sonuçlanırsa 10.000 TL; toplamda en fazla 50.000 TL desteklenmektedir.
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; belge başına TÜRKPATENT kurumu için 5.000 TL, yurt dışındaki muadil kurumlar için ise 10.000 TL, toplam en fazla 30.000 TL desteklenmektedir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler % 100 oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı % 60 (altmış) olarak uygulanır.
 • Belgelendirme Desteği: Ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, helal gıda gibi belgelerin giderleri belgenin özelliğine bağlı olarak belge başına 2500 TL ile 10.000 TL arasında, toplamda ise en fazla 50.000 TL desteklenebilmektedir. TSE’den alınacak belgeler %100 oranında desteklenmektedir.
 • Test ve Analiz Desteği: KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetler hariç üniversite, kamu veya yurt içi/yurt dışı akredite laboratuvarlarından alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularındaki hizmet giderleri; toplamda en fazla 50.000 TL’ye kadar desteklenmekte olup, KDV hariç 500 TL’nin altında olan testanaliz giderleri desteklenmemektedir.
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği: Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi (TEVMOT) projesine pilot uygulama olarak dahil olan OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motorlarının değişimi en fazla 80.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Destek kapsamında yerli malı belgeli teçhizat alınması halinde destekleme oranına 15 puan ilave edilmektedir.
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği: İşletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına, öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünleri üretmek amacıyla yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine 20.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Bakanlığa yapılan hamle başvurusunun desteklenip desteklenmediğine

bakılmamaktadır.

 • Model Fabrika Desteği: İşletmelerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerini geliştirebilecekleri model fabrikalarda alacakları eğitim hizmet giderleri 70.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.