TEDE-PORT

Nasıl İhracatçı Olunur?

Pratik Bilgilerle İhracat Rehberi

İhracat ve ithalata duyulan ilgi, şahıs ve firmaların ihracat yapmak için girişim ve çabaları son yıllarda katlanarak arttı. Global iletişim, satış, pazarlama ve lojistik süreçler kolaylaştıkça ve maliyetler düştükçe, ülkeler arasında dış ticareti düzenleyen prosedürler kolaylaştıkça ihracat yapmak, ihracata başlamakta daha kolay hale geliyor.

İnternet üzerinden ilan verilebilen, satış yapılabilen sitelerin artışıyla artık kendi el emeğiyle evinde bir şeyler imal eden bir şahıs bile, özel kişi kimliğiyle yani bir firma sahibi dahi olmadan, dünyanın öteki ucundan bir müşteri bulup ürünlerini satabiliyor.

İhracat, küçük girişimciler için, minimum masraflarla global pazarda iş yapabilme şansı, küçük şirketler için büyüme fırsatları, büyük firmalar için, yerel pazarda yaşanan ekonomik krizler ve durgunlukları farklı coğrafyalara mal satarak aşma şansı yaratıyor.

Kimler İhracat Yapabilir

İhracat yapmak için Şirket kurmak şart mı? Gerçek kişiler ihracat yapabilir mi?

Vergi numarası olan tüzel veya gerçek kişiler ihracat yapabilirler. Gerçek kişi, yani şirket sahibi olmayan herhangi bir kişi, vergi numarası alarak, bir muhasebeci tutarak, bir gümrük müşavirine vekalet vererek ve bulunduğu bölgede faaliyet gösteren bir ihracatçı birliğine üye olduktan sonra ihracat yapmasına herhangi bir engel yoktur.

Gerçek Kişiler Nasıl İhracat Yapar?

Bir gerçek kişi, yukarıda belirtilen şartları sağladıktan sonra, yurtiçinden temin ettiği ürünleri yurtdışında bir müşteriye satmak yani ihracatını yapmak amacıyla, yetki verdiği gümrük müşavirinin, hazırlayacağı gümrük beyannamesini, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine sunması ile ihracat prosedürleri tamamlanmış olur. (www.ihracat.co)

 

 

Tüzel Kişi olarak İhracata Başlamanın Faydaları

Gerçek kişiler ihracat yapabilir. Ancak, tek seferlik değil, bunu bir iş olarak görüyorsanız, bir şahıs şirketi kurarak ihracat yapmanız daha avantajlı olacaktır. Bu şekilde KDV iadesi alabilir ve devletin ihracatçı firmalara sağladığı çeşitli desteklerden faydalanabilirsiniz. Diğer yandan, ihracat hedefi olan bir kişinin, en azından bir şahıs şirketi kurarak, müşterilerinin bir firma ile muhatap olduğunu görmeleri, güvenilirlik ve devamlılık açısından önemlidir.

Hangi İhracatçı Birliğine Kayıt Yaptırmalısınız?

Bulunduğunuz bölgede yer alan veya ürün grubunuza uygun bir ihracatçı birliğine kayıt yaptırabilirsiniz. Örneğin İstanbul’da yer alan bir firma “İstanbul İhracatçı Birliği”ne kayıt yaptırabilir. Yine İstanbul’da yerleşik bir tekstil firmasının İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliğine kayıt olması gerekecektir.

İhracatçı Birliklerine Kayıt Nasıl yapılır, Hangi Evraklar Gerekir

İlk kez ihracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, bulundukları bölgede faaliyet gösteren ihracatçı birliğine, aşağıda listelenen evraklarla başvurması gerekir. 

  • imza beyannamesi (gerçek kişiler),
  • İmza sirküleri (tüzel kişiler),
  • Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler),
  • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler),
  • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler),
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlemlerinizi yaptırmak için),
  • gerçek kişinin kimlik belgesi veya tüzel kişi yani firma yetkililerinin kimlik belgesi.

Gümrük Müşaviri ile nasıl çalışılır, gümrük müşaviri nasıl seçilir.

Gümrük müşaviri, sizin vekaletinizle, yine sizin belirleyeceğiniz bir süre zarfında, gümrükte sizin adınıza beyanname açmaya, işlem yapmaya yetkili kişilerdir. İşyerinizin bulunduğu ve sevkiyatları yapacağınız şehirde yerleşik bir gümrük müşaviri ile çalışabilirsiniz. Eğer farklı lokasyonlar kullanarak sevkiyat yapacaksanız, Türkiye’nin liman şehirlerinde ofisleri olan, ulusal çapta faaliyet gösteren bir gümrük müşaviri ile çalışmak daha avantajlı olabilir.

İhracata Yönelik Satış ve Pazarlama Çalışmaları

İhracat temel olarak, bir mal veya hizmetin, bir başka ülkeye satışı ile gerçekleşir. Dolayısıyla ihracat yapabilmek ve sürdürebilmek için  uluslararası satış ve pazarlamaya yönelik çabalar gerektirir.

Potansiyel müşteriler bulmaya yönelik Pazar araştırmaları, B2B siteler ve online katalogların taranması ve bu kanallarda ilan verilmesi, fuar ve müşteri ziyaretleri, e-mail ve telefonla iletişim, katalog ve numune gönderimi dahil firmalar için müşteri bulmaya yönelik bir çok yöntem mevcut.

Ancak bu rehber, ihracat malınıza potansiyel bir müşteri bulduğunuz varsayılarak, ilk fiyat ve teklif aşamasından başlayarak, ihraç malı, müşterinizin depolarına ulaşıncaya kadar geçecek süreci kapsıyor.